អាសយដ្ឋាន

លេខ ៨៧ ផ្លូវដុងហ្វុ ៤ ជីជីងឧស្សាហកម្មក្រុងដុងហ្វេង ៥២៨៤២៥ ហ្សុងសានខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន។

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទលេខ ០០៨៦-១៣៧៩៤៤៥៥០៩៩

ទូរសារ៖ ៨៦- (០) ៧៦០-២៣៧៥២៩០០

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង

ទំនាក់ទំនង